Grunts izpēte

“Diemžēl gruntis ir dabas, ne cilvēka veidotas, un dabas produkti vienmēr ir komplicēti… Kolīdz mēs no tērauda un betona pievēršamies zemei, teoriju visvarenība beidz pastāvēt. Dabīgas gruntis nekad nav viendabīgas. To īpašības mainās no viena punkta citā, kamēr mūsu zināšanas par to īpašībām ir ierobežotas ar tām dažām vietām, kurās tikuši noņemti grunts paraugi. Grunšu mehānikā aprēķināto rezultātu precizitāte nekad nepārsniedz sākotnējā pieņēmuma vai novērtējuma precizitāti, un teorijas pricipiālais uzdevums ir mācīt mūs kam un kādā veidā pievērst uzmanību lauka apstākļos.”

K. Terzaghi (zinātnes par grunts mehāniku pamatlicējs)

Mēs, sertificēti nozares vadošie speciālisti ar vairāk kā 20 gadu pieredzi ģeotehnikas sfērā nodrošinam sekojošu pakalpojumu klāstu:

 • Ģeotehniskā izpēte
 • Ģeotehniskā uzraudzība (būvuzraudzība) un konsultācijas
 • Ģeotehniskā izpēte
 • Derīgo izrakteņu ieguves projektu izstrāde

Veicam ģeotehnisko izpēti:

 • Biroju, sabiedriskās, ražošanas un dzīvojamās ēkas
 • Privātmājas
 • Ūdensvadu un kanalizācijas tīkli
 • Elektrolīnijas un telekomunikāciju masti
 • Degvielas uzpildes stacijas
 • Transportbūves (autoceļi, tilti, pārvadi, viadukti, tuneļi)
 • Hidrotehniskās būves (piestātnes, HES, tilti, moli)
 • Teritorijas detālplānojumu un ietekmes uz vidi ziņojumu izstrādei

Veicam ģeoloģisko izpēti:

 • Būvmateriālu un to izejvielu – smilts, smilts-grants, dolomīta, ģipšakmens, kūdras, māla u.c. derīgo izrakteņu atradnēm
 • Virszemes ūdens objektiem (dīķi, ūdenstilpnes utml.), ja to ierīkošanas gaitā paredzēta derīgo izrakteņu ieguve
 • Derīgo izrakteņu ieguves un rekultivācijas projektu izstrāde
 • Atlikušo derīgā izrakteņa krājumu aprēķins (karjeru inventarizācija)